Van harte welkom! Op deze site vindt u allerlei informatie over de bijbel en het christelijke geloof, in de vorm van artikelen, boeken en preken. Daarbij staat de Heer Jezus centraal. Hij is immers het middelpunt van de wereldgeschiedenis. Niet voor niets tellen we onze jaren sinds zijn geboorte. Hij vormt echter ook het middelpunt van mijn leven, nu ik ontdekt heb dat Hij uit de dood is opgestaan. En dat Hij met mensen een relatie wil opbouwen.

De sleutel daarvoor heb ik in de bijbel gevonden. Dat boek boeit mij al sinds mijn jeugd. Vroeger al bij de verhalen uit de kinderbijbel en van de zondagsschooljuf. Maar ook nu nog, in de vorm van allerhande boeken en tijdschriften. Tot op de dag van vandaag blijft er veel te ontdekken, zelfs als je in het verleden al veel hebt ontdekt. Johannes schrijft dat de Heer Jezus zoveel heeft gedaan dat als alles opgeschreven zou worden, de wereld voor al die boeken te klein zou zijn (Johannes 21:25). Door mijn eigen studie in de bijbel ben ik in het geloof gegroeid en heb ik ook een bescheiden bijdrage mogen leveren aan het opstellen van die ontelbare boeken. Ik ben blij dat ik die ook via deze site kan doorgeven.

Heeft u zich bijvoorbeeld nooit afgevraagd waarom de wijzen uit het oosten bij Herodes aankloppen? En wat die wonderlijke ster van Bethlehem wel mag voorstellen? U kunt het antwoord vinden in mijn nieuwe boek ‘De Man van Nazareth’ dat via deze site gratis als e-book beschikbaar is. Of als u op deze vraag sneller een antwoord wilt, vindt u dat hier.
 
Ik hoop dat u de bijbel door het materiaal op deze site beter zult gaan begrijpen. En dat u de hoofdpersoon daarvan, de Heer Jezus, daardoor beter leert kennen.
 
Rudi Hakvoort

demanvannazarethJezus van Nazareth is ongetwijfeld de belangrijkste Persoon uit de wereldgeschiedenis. Hij vormt dan ook de spil van onze tijdrekening: we rekenen onze jaren vanaf zijn geboorte. In dit boek worden enkele hoogtepunten uit zijn leven beschreven en toegelicht:

  1. Jezus’ geboorte.
  2. Jezus’ doop en de hierop volgende verzoeking in de woestijn.
  3. De verheerlijking op de berg en de intocht in Jeruzalem.
  4. De instelling van het Avondmaal en Jezus’ gevangenneming.
  5. Jezus’ sterven aan het kruis.
  6. Jezus’ opstanding uit de dood.
  7. Jezus’ hemelvaart.


Het boek biedt volop historische en archeologische achtergrondinformatie bij de genoemde gebeurtenissen. Tevens wordt ingegaan op de heilshistorische betekenis van Jezus’ leven.

Het boek is als eboek uitgegeven. Het kan gratis worden gedownload als:


Voor diegenen die hierop prijs stellen is het boek ook in drukvorm te bestellen. Dit kan bij verschillende internet-boekhandels alsmede bij Lulu.nl. Er is een pocket-editie en een hardcover-editie.

Op dit moment is er een brede stroming in christelijk Nederland die het zogenaamde ‘bevrijdingspastoraat’ voorstaat. Op deze pagina kunt u daar meer over lezen.

Go to top