Deel 1: Zacharia 1-3

 


Beschrijving van de inhoud

denachtgezichtenvanzachariaI

De acht nachtgezichten die de profeet Zacharia krijgt, zijn moeilijk te doorgronden maar blijken rijk aan betekenis. Zo mysterieus als het eerste deel, zo concreet is het tweede deel van zijn profetie. De reikwijdte daarvan omvat zowel de eerste als de tweede komst van de Messias. De profeet schetst de verwerping van Gods Gezalfde, maar schildert eveneens hoe zijn voeten straks op de Olijfberg zullen staan en het lang verwachte Godsrijk aanbreekt.

Dit boek omvat een uitgebreide en gedetailleerde studie over de eerste drie hoofdstukken van het bijbelboek Zacharia. Het boek is zo opgezet dat de hoofdtekst breed toegankelijk is. Voor diegenen die over specifieke teksten nadere toelichting wensen, wordt een uitgebreidere en onderbouwde uitleg in de noten gegeven.


Uitgave

R.A. Hakvoort, De Nachtgezichten van Zacharia - Deel 1: Zacharia 1-3
Lulu, 2012
ISBN 978-1-4710-7881-1
343 pagina’s


Inhoudsopgave

 • Voorwoord
 • Gebruikte afkortingen
 • 1 - Achtergrondgeschiedenis
  • 1.1 - Cyrus de Grote
  • 1.2 - De terugkeer van de twee stammen uit ballingschap
  • 1.3 - Cambyses II en Darius de Grote
  • 1.4 - Haggaï, Zacharia en de hervatting van de tempelbouw
  • 1.5 - Koningen van het Medo-Perzische Rijk
  • 1.6 - De data met betrekking tot de tempelbouw
 • 2 - Zacharia als persoon
 • 3 - Het bijbelboek Zacharia
  • 3.1 - Inleiding
  • 3.2 - Indeling
  • 3.3 - Relatie tot andere bijbelboeken
  • 3.4 - Citaten en verwijzingen in het Nieuwe Testament
  • 3.5 - Thema
  • 3.6 - Het volk Israël in het boek Zacharia
  • 3.7 - De Messias in het boek Zacharia
  • 3.8 - Apocalyptiek in Zacharia
  • 3.9 - Het auteurschap van Zacharia 9–14
 • 4 - Voorwoord en oproep tot bekering
  • 1:1: - Voorwoord
  • 1:2–6: - Oproep tot bekering
  • Noten
 • 5 - Het eerste visioen: de man tussen de mirten
  • 1:7–13: Het gezicht
  • 1:14–17: De betekenis: Gods ijver voor Jeruzalem
  • Noten
 • 6 - Het tweede visioen: vier horens en vier smeden
  • 1:18–21: Gezicht en betekenis
  • Noten
 • 7 - Het derde visioen: de man met het meetsnoer
  • 2:1–5: Het gezicht
  • 2:6–13: De betekenis: Sion hersteld
  • Noten
 • 8 - Het vierde visioen: Jozua gerechtvaardigd
  • 3:1–5: Het gezicht
  • 3:6–10: De betekenis: Israël gereinigd
  • Noten
 • Gebruikte literatuur
 • Ten slotte

Beschikbaarheid / download

De Nachtgezichten van Zacharia - Deel 1: Zacharia 1-3

Beschikbaar in druk?

Ja

Hardcover - Lulu

Bestellen via deze site

Gratis digitaal beschikbaar

PDF-versie (Acrobat reader)

 


U bevindt zich hier: HomeBoeken & artikelen › De Nachtgezichten van Zacharia - Deel 1