Op deze pagina vindt u geluidsbestanden van verschillende preken en lezingen. De preken zijn als mp3-bestand te downloaden en vervolgens op een muziekspeler te beluisteren. Klik met de rechter muisknop op de link en kies voor "Opslaan als".


Video: Het corona-virus en de Bijbel


In een serie studies wordt ingegaan op wat elke Nieuwtestamentische brief over het leven van een christen leert.
1. Waakzaam in tijden van verval (Judas) (Download mp3)
2. Geloven in de praktijk (Jakobus) (Download mp3)
3. Het gaat alleen om Christus (Filippiërs) (Download mp3)
4. Christus volgen als discipel (1 Petrus) (Download mp3)
5. Godvruchtig leven (1 Timotheüs) (Download mp3)
6. Leven in verwachting (1 Thessalonicenzen) (Download mp3)
7. Vol met en in Christus (Kolossenzen) (Download mp3)
8. Het denken van Christus (Filemon) (Download mp3)
9. Christelijke vrijheid (Galaten) (Download mp3)
10. Leven in profetisch licht (2 Petrus) (Download mp3)
11. Het leven van God (1 Johannes) (Download mp3)
12. Leven met zegen - deel 1 (Efeziërs) (Download mp3)
13. Leven met zegen - deel 2 (Efeziërs) (Download mp3)
14. Trouw zijn in je dienst (2 Timotheus) (Download mp3)


Studies over de Hebreeënbrief:
1. Hebreeën 1-2 (Download mp3)
2. Hebreeën 3-5 (Download mp3)
3. Hebreeën 5-7 (Download mp3)
4. Herhaling Hebreeën 1-6 (Download mp3)
5. Hebreeën 7-8 (Download mp3)
6. Thema's in Hebreeën (Download mp3)
7. Hebreeën 8-9 (Download mp3)
8. Hebreeën 9-10 (Download mp3)
9. Hebreeën 10-11 (Download mp3)
10. Hebreeën 11 (Download mp3)
11. Hebreeën 12-13 (Download mp3)


De heilsfeiten

De betekenis van de opstanding van Christus (Download mp3)
De betekenis van de hemelvaart van Christus (Download mp3)
De betekenis van de komst van de Heilige Geest (Download mp3)


De zin van het leven (over het bijbelboek Prediker): Salomo was een wijze koning. Maar juist hij heeft ook getobt over het de zin van het leven. De weerslag van zijn zoektocht is opgenomen in het boek Prediker. Deze lezing gaat daarover en beschrijft wat Salomo’s conclusies waren. En wat wij hiervan kunnen leren - (Download mp3)


De toekomst: In diverse preken wordt ingegaan op wat de Bijbel over de toekomst leert.
1. Waar wachten we op? (Download mp3)
2. Wat gebeurt er in het Midden-Oosten? (Download mp3)
3. Wordt straks alles goed? (Download mp3)
4. Israel - oorlog en vrede (Download mp3)
5. Christen-zijn in een woelige wereld (Psalm 2) (Download mp3)
6. Naar de filistijnen... (Download mp3)
7. Israël en de gemeente (Download mp3)
8. Ik kom spoedig (Download mp3)
9. God legt de aarde onder de voeten van Jezus (Psalm 8) (Download mp3)
10. De geschiedenis van Israel (de zeven tempels) (Download mp3)


Studies over de toekomst:
01. Wat is profetie? (Download mp3) - (Download PDF)
02. Het verbond, oftewel israël en de kerk (Download mp3) - (Download PDF)
03. Profetische hoogtepunten (Download mp3) - (Download PDF)
04. De christelijke hoop (Download mp3) - (Download PDF)
05. Enkele kernbegrippen herhaald (Download mp3) - (Download PDF)
06. De toekomst van de wereld (Download mp3) - (Download PDF)
07. De toekomst van Israël (1) (Download mp3) - (Download PDF)
08. De toekomst van Israël (2) (Download mp3) - (Download PDF-1 / PDF-2)
09. Het vrederijk (Download mp3) - (Download PDF)
10. De toekomst van Israël (3) (Download mp3) - (Download PDF)
11. De kerk en het lijden van Israël (Download mp3) - (Download PDF)
12. De eeuwigheid (Download mp3) - (Download PDF)


De tabernakel: De tabernakel beschrijft op welke wijze God bij mensen wilde wonen. En hoe wij God daar kunnen ontmoeten. De symboliek is rijk. Het bijbelboek Hebreeën grijpt hier meermalen op terug. Weinig verrassend is dat elk onderdeel in de tabernakel vooruitwijst naar Christus. In Hem gaan de beelden in vervulling!
1. Inleiding (Download mp3)
2. Het brandofferaltaar (1) (Download mp3)
3. Het brandofferaltaar (2) (Download mp3)
4. Het wasvat (Download mp3)
5. Het heiligdom (Download mp3)
6. De kleden op het heiligdom (Download mp3)
7. De kandelaar (Download mp3)
8. De tafel met toonbroden (Download mp3)
9. Het reukofferaltaar (Download mp3)
10. De ark (Download mp3)
11. De wolkkolom (Download mp3)


De aartsvaders:
1. Kiezen voor een God die je niet ziet (Gen. 12-14) (Download mp3)
2. Geloven in een God die niets van je vraagt (Gen. 15-17) (Download mp3)
3. Spreken met een God die niet onderhandelt (Gen. 18-20) (Download mp3)
4. Vertrouwen op een God die je niet begrijpt (Gen. 21-22) (Download mp3)
5. De altaren van Abraham (Download mp3)
6. Christus bij de aartsvaders (Download mp3)
7. Mannetjesputter Izaak (Gen. 24-26) (Download mp3)
8. Jakob I (Gen. 25 en 27-28) (Download mp3)
9. Jakob II (Gen. 29-35) (Download mp3)
10. De vier stenen van Jakob (Download mp3)
11. Jozef I (Gen. 37-41) (Download mp3)
12. Jozef II (Gen. 42-45) (Download mp3)
13. De vier kleden van Jozef (Download mp3)
14. Lot (Download mp3)


De postexilische profeten:
1. Haggai - het huis van God (Download mp3)
2. Zacharia - de stad van God (Download mp3)
3. Maleachi - het volk van God (Download mp3)
4. Zacharia - de Messias in beeld (Download mp3)


Dit is de tijd van:
1. Dit is de tijd van Elia (Download mp3)
2. Dit is de tijd van Ezechiel (Download mp3)
3. Dit is de tijd van Mozes (Download mp3)
4. Dit is de tijd van verzoeking (Download mp3)


Studies over het boek Genesis:
01. Genesis 2 (Download mp3)
02. Genesis 3 (Download mp3)
03. Genesis 4 en 5 (Download mp3)
04. Genesis 6 (Download mp3)
05. Genesis 6 tot 8 (Download mp3)
06. Genesis 9 en 10 (Download mp3)
08. Genesis 12 tot 14 (Download mp3)


Exodus:
1. Geroepen om te strijden (Ex. 1-4) (Download mp3)
2. De strijd tegen de wereld (Ex. 5-10) (Download mp3)
3. De strijd tegen de zonde (Ex. 11-15) (Download mp3)
4. De strijd tegen de satan (Ex. 16-20) (Download mp3)
5. De strijd tegen onszelf (Ex. 32-34) (Download mp3)


Spreuken:
1. Waanzinnige wijsheid (Download mp3)
2. Gods financiële advies (Download mp3)
3. Salomo over sex (Download mp3)
4. Wijsheid in actie (Download mp3)


Gelijkenissen:
1. De gelijkenis van de zaaier (Download mp3)
2. De gelijkenis van de verloren zoon (Download mp3)
3. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Download mp3)
4. De gelijkenis van het verloren schaap (Download mp3)
5. De onrechtvaardige rentmeester (Download mp3)
6. De onrechtvaardige landlieden (Download mp3)
7. De arbeiders in de wijngaard (Download mp3)


Diverse studies:
01. De Grote Verzoendag (Leviticus 16) (Download mp3)
02. Inleiding Openbaring (Download mp3)
03. Romeinen 5 (Download mp3)
04. Romeinen 7 (Download mp3)
05. Romeinen 8 (Download mp3)
06. Romeinen 9-10 (Download mp3)
07. Romeinen 11 (Download mp3)
08. Romeinen 12-13 (Download mp3)


Diverse onderwerpen:
Aan de voeten van de Heer Jezus (Download mp3)
Bethlehem (Download mp3)
Christus onze ark (Download mp3)
Corona en de Bijbel (Download mp3)
Daniël 7 (Download mp3)
De barmhartige Samaritaan (Download mp3)
De drie bomen (Download mp3)
De Heer in de hemel (Psalm 110) (Download mp3)
De hemel is van de Here, de aarde van de mensen
(Download mp3)
De liefde van God (Download mp3)
De mij's van het gebed (Download mp3)
De opstanding van Christus (1 Korinthiers 15) (Download mp3)
De poorten van Jeruzalem (Nehemia 3) (Download mp3)
De verloren zoon (Download mp3)
De zalving in Bethanie (Johannes 12) (Download mp3)
Dingen die blijven (Download mp3)
Discipelschap en bevrijding (Download mp3)
Een God om van te dromen (de namen van God) (Download mp3)
Eerstelingen (Download mp3)
Efeze 2: Gered door zijn genade... maar waarom (Download mp3)
Ezechiël 1: Kruispunt (Download mp3)
Ezechiël 37 (Download mp3)
Filadelfia en Laodicea (Download mp3)
Gaan voor goud (Download mp3)
Geestelijke strijd (Download mp3)
Geloofsheld Mozes (Download mp3)
Geloofslessen van Mozes (Download mp3)
Geloofsvertrouwen (Download mp3)
Geloofszekerheid (Download mp3)
Gelukkig uw ogen (Download mp3)
Geslachtsregisters enzo (Mattheus 1) (Download mp3)
God als Vader
(Download mp3)
God in ons - collectief
(Download mp3)
God in ons - individueel
(Download mp3)
God leidt dwars door alle omstandigheden (Lukas 2)
(Download mp3)
Gods plan met de aarde (vier profetieeën uit Genesis)
(Download mp3)
Gods trouw (Psalm 105) (Download mp3)
Het boek Job (Download mp3)
Het Koninkrijk van God (1)
(Download mp3)
Het Koninkrijk van God (2) (Download mp3)
Het lied van de wijngaard (Jesaja 5-6) (Download mp3)
Het verlangen van God - Christenen en armoede (Download mp3)
Het Wekenfeest (Download mp3)
Het Woord van God is niet geboeid (Download mp3)
Hoe kijk je naar Pasen (Download mp3)
In het begin (Genesis 1) (Download mp3)
Is God met ons (Download mp3)
Israël - Drie misverstanden en drie beloften (Download mp3)
Komt Christus terug? (Download mp3)
Mozes en Christus (Download mp3)
Noach (Download mp3)
Onze koninklijke boodschap (Download mp3)
Openbaring 22 (Download mp3)
Opstandige christenen (1 Korinthiers 15) (Download mp3)
Priesterdienst en levietendienst (Download mp3)
Radicaliteit
(Download mp3)
Rijkdom (Download mp3)
Stormen in je leven (Download mp3)
Strijden voor het geloof (de brief van Judas) (Download mp3)
Vervulling met Gods Geest (Download mp3)
Vijf onbekende messiaanse profetieën (Download mp3)
Vol met Christus (Kolossenzen 3) (Download mp3)
Waar is mijn gastverblijf? (Download mp3)
Waar zien wij naar uit? (Download mp3)
Want een Kind is ons geboren (Jesaja 9) (Download mp3)
Wat de Here Jezus geeft - volgens het evangelie van Johannes (Download mp3)
Waterbronnen (Download mp3)
Wees niet bang (Download mp3)
Wie is God echt? (Download mp3)
Wie is Jezus Christus (Filippenzen 2)? (Download mp3)
Zeven aspecten van christen-worden (Download mp3)
Zevenmaal het kerstverhaal (Download mp3)
Zie de Mens (Goede Vrijdag) (Download mp3)


U bevindt zich hier: Home › Preken & lezingen