Op dit moment is er een brede stroming in christelijk Nederland die het zogenaamde ‘bevrijdingspastoraat’ voorstaat. Het uitgangspunt is dat christenen in meer of mindere mate demonisch belast kunnen zijn. In plaats van de term ‘demonische belasting’ worden overigens ook eufemismen gebruikt, zoals ‘een bolwerk hebben’ en ‘de duivel een voet geven’.

Volgens het Nieuwe Testament kwam bezetenheid in de begintijd van de kerk geregeld voor. Er wordt verschillend over gedacht of bezetenheid vandaag nog de dag voorkomt. Maar over één ding is de Bijbel duidelijk: christenen kunnen niet bezeten zijn. Er is geen enkele aanwijzing in het Nieuwe Testament dat een gelovige – in wat voor vorm dan ook – demonisch belast zou kunnen zijn. Na de bekering woont alleen de Heilige Geest in een gelovige.

Bijbelstudie: Wanneer ben je demonisch belast?


Het bevrijdingspastoraat beoogt christenen te vrij te maken van de invloed van de duivel. Maar in de Bijbel is nergens te vinden dat christenen inderdaad na hun bekering nog een afzonderlijke ‘bevrijding’ nodig hebben. En dat terwijl Petrus schrijft dat de Bijbel alle noodzakelijke kennis biedt voor het geloofsleven:

“Zijn Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht door de kennis van Hem die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd” (2 Petrus 1:3)

Als de Bijbel voldoende is voor ons geloofsleven, waarom is er dan toch een heel gedachtegoed ontwikkeld over ‘bevrijding’? De Bijbel spreekt er niet over, dus alleen daarom al is zulke bevrijding niet nodig.

Vooral de cursus ‘Vrijheid in Christus’ van Neil Anderson geniet brede belangstelling. In onderstaande document is een Bijbelse toets hiervan opgenomen.

Neil Anderson en de Bijbel

Op het internet zijn in de Engelse taal ook een andere besprekingen van het bevrijdingspastoraat van Neil Anderson te vinden. Omdat deze artikelen niet even eenvoudig zijn te vinden, zijn ze via onderstaande links te downloaden:

Robert Dean, Demon Possession and the Christian, CTS Journal 12, 2006.

The Bondage Maker, Examining the Message and Method of Neil T. Anderson, Christian Research Journal, 1998-1999: